Cito VAS afname 2e-jaars

Vrijdag 27 februari 2015 -

Op De Rotonde is het sinds enkele jaren goed gebruik om m.b.v. de VAS-toetsen van het Cito de studievoortgang van onze leerlingen te meten en te volgen.

Tijdens deze toetsing zullen de leerlingen vragen en opgaven krijgen over Nederlands en de Nederlandse woordenschat, Wiskunde, Engels en studievaardigheden. De resultaten zullen ons een goede indruk verschaffen over het niveau en de vaardigheden van onze leerlingen.

Natuurlijk zullen naast de VAS-toetsresultaten de schooltoetsen een belangrijke rol blijven spelen in de beoordeling van onze leerlingen. Wij zullen u over de resultaten en vordering van uw kind periodiek op de hoogte te brengen.

De toetsen worden in de ochtend afgenomen.

De Cito VAS toets voor onze 1e- en 3e-jaars leerlingen staat gepland in de week van 30 maart. Meer informatie over de VAS-toetsing vindt u op de volgende internetpagina: http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet onderwijs/cito_volgsysteem_vo/

samen een eigen wijze weg vinden