Geen verplichte schoolagenda meer

Dinsdag 30 juni 2015 - In tegenstelling tot voorgaande jaren verplichten we voor het komend schooljaar geen De Rotonde schoolagenda. Dit wordt mede in de hand gewerkt door problemen bij onze huisleverancier, die ons onlangs meldde niet meer te kunnen leveren.

Het staat iedere leerling dus vrij om een eigen agenda te kiezen.
samen een eigen wijze weg vinden