Juffrouw Schellekens neemt afscheid

Dinsdag 15 december 2015 - Na meer dan 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, waarvan 32 op De Rotonde, neemt Jacqueline Schellekens donderdag officieel afscheid van ons.

Jacqueline begon in 1983 bij ons als logopediste en heeft in de jaren daarna verschillende ondersteunende taken uitgevoerd, zoals trainingen verzorgen en taalondersteuning bieden. Dat laatste zowel individueel als in groepen. Ze was de grote kracht achter het Posterproject (woordenschat).

Ze was ook de grote motor in de personeelsvereniging. Ze organiseerde verschillende personeelsactiviteiten en was altijd attent bij gebeurtenissen als geboorten, verjaardagen, enzovoorts.

De laatste jaren zette ze zich vooral in voor onze leerlingen als transfercoach. Ze begeleidde onze leerlingen naar en in het MBO, waarbij alles er op gericht was om uitval tot een minimum te beperken. Jacqueline gaf ook leiding aan het project dat op meerdere scholen uitgevoerd wordt.

We bedanken Jacqueline voor alle mooie jaren, voor haar collegialiteit en inzet en wensen haar veel plezier en succes in haar verdere leven!
samen een eigen wijze weg vinden