Nieuwe roosterpagina

Vrijdag 19 februari 2016 - Beste leerling, ouder/verzorger,

Nu we overgaan op Magister verandert ook de manier waarop we onze dagroosters presenteren. Dat doen we met behulp van de lichtkrant van Magister, zoals hier al te zien is.

Wat is er anders?
  • In de aanduiding van de klassen zijn de letters "RB" (Rotonde Breda) toegevoegd. Bijvoorbeeld: RB3KA.
  • De roosterwijzigingen staan gerankschikt op klas, dus niet meer op lesuur. Het voordeel is dat je compact bij elkaar de roosterwijzigingen voor jouw klas kan vinden.
  • De afkorting van de docent is gewijzigd en dat vergt enige gewenning, zelfs voor ons.
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met je mentor.
samen een eigen wijze weg vinden