Beter melden van een leerling

Dinsdag 23 februari 2016 - Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanaf heden dient een leerling, die eerder ziek gemeld is, door u beter gemeld te worden. Dat doet u d.m.v. het formulier "betermelding na ziekte", dat u voortaan in de map "Ouders" vindt. De betermelding wordt gedaan op de dag dat uw zoon of dochter weer op school is. Het formulier moet ingeleverd worden bij mevrouw Hendriks in lokaal 9.

Met vriendelijke groet,
E. Romers, teamleider
samen een eigen wijze weg vinden