Wijzigingen programma klas 4

Donderdag 17 maart 2016 - Beste ouder(s), verzorger(s),

Om redenen zijn de mondelingen voor het vak Engels voor leerlingen van klas 4ka en 4kb verplaatst van 21, 22 of 23 maart naar 4, 5 of 6 april. U ontvangt daar vandaag of morgen een brief over.

Op 21, 22 of 23 maart heeft iedere leerling van klas 4ka en 4kb op de normale tijd van het mondeling Engels een kennismakingsgesprek met mevrouw Hoogvliets en zal er tevens gekeken worden naar de map en het werkstuk. De leerling weet na het gesprek wat er eventueel nog afgemaakt of ingeleverd moet worden.

Voor de leerlingen van klas 4bbl is het CSPE verplaatst van 30 en 31 maart naar 11 en 14 april.

Tot slot zijn de herkansingen voor alle 4e-klas leerlingen verplaatst van 15 april naar 8 april.

Alle gewijzigde data zijn inmiddels in de online agenda bijgewerkt. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.

Met vriendelijke groet,

E. Romers
Teamleider
samen een eigen wijze weg vinden