Samenwerking De Rotonde / VU Amsterdam

Dinsdag 27 september 2016 - In het kader van De Gezonde School heeft De Rotonde onlangs een intentieverklaring getekend met de Vrije Universiteit van Amsterdam.

In samenwerking met de GGD en Hogeschool Windesheim doet de VU Amsterdam onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van onze leerlingen. Het onderzoek spitst zich toe tot de huidige 2e-jaars leerlingen, die drie jaar lang gevolgd zullen worden. De Rotonde zal de resultaten en inzichten uit het onderzoek gebruiken om te bepalen op welke manier zij een bijdrage kan leveren aan de gezondheid van uw kind.

Het onderzoek behelst een jaarlijks terugkerende vragenlijst (invullebn duurt ca. 25 minuten) en metingen door de GGD. De ouder/verzorger en het kind zelf moeten voorafgaand aan het project toestemming geven. De ouders worden hier volgende week in een brief over geïnformeerd.

Meer informatie over "De Gezonde School" vindt u hier.

samen een eigen wijze weg vinden