Schoolkamp 1v-klassen

Dinsdag 4 oktober 2016 -

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Naar aanleiding van vragen van ouders over het fietsen van en naar het schoolkamp, kan ik u het volgende mededelen:

Zoals u weet verwachten wij onze leerlingen vanaf 10:00 uur op school en fietsen vanaf De Rotonde naar ons kampadres (zie hieronder) in Oosterhout.

Voordat we aankomen op het kamphuis, fietsen we een route waarbij we onderweg een aantal activiteiten doen.

Deze activiteiten (waaronder het fietsen zelf) zijn bedoeld voor alle leerlingen en onderdeel van het schoolkampprogramma. We kunnen daarom geen uitzonderingen maken, ook niet voor leerlingen die in en rond Oosterhout wonen.

Echter, voor de vrijdagmiddag na het bezoek aan zwembad De Warande maken wij een uitzondering. Als u vindt dat uw kind rechtstreeks naar huis mag fietsen, vinden wij dat prima, maar dan ligt de verantwoordelijkheid vanaf dat moment bij u als ouder/verzorger.

Wij verzoeken u om dit via de mail voor woensdag 5 oktober aan de mentor(en) kenbaar te maken.  Dat geeft ons de tijd om in kaart te brengen welke leerlingen het betreft en hoe groot de groep is die mee terug fietst naar De Rotonde.

Als het voor u makkelijker is, dan mag u de bagage zelf afgeven op het kampadres op woensdag 5 oktober vanaf 11.00 uur. Vanaf vrijdagochtend 7 oktober 09.00 uur kunt u de bagage weer ophalen.

Het kampadres is:
Ahoy
Pannenhuisstraat 12 
4911 BS Den Hout/Oosterhout

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mentor(en) van uw kind. Wij wensen onze leerlingen een heel gezellig schoolkamp toe.

Met vriendelijke groet,

Femke van Dijck
Leerjaarcoördinator 1v

samen een eigen wijze weg vinden