Sportklassen zijn TOP(S) !

Vrijdag 24 januari 2014 - Sportklassen en TOPS klassen, kunt u dat eens uitleggen? Deze vraag wordt ons wel eens gesteld. Voorheen "adverteerden" we met afzonderlijke sportklassen. Dat waren klassen die bovenop de reguliere gym uren extra sporten zoals mountainbike, schaatsen, boksen en rugby voorgeschoteld kregen. We voldeden hiermee aan een enorme behoefte.

Leerlingen die niet kozen voor de sportklas kwamen als vanzelf in de klassen waar practische sectororiëntatie centraal stond. Deze leerlingen kwamen in aanraking met andere richtingen in het onderwijs en maakten zo enigszins bekend met de beroepen die daar bij horen.

Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat beide groepen te weinig van elkaars lessen kregen. Immers, de sportklasleerlingen kwamen niet of nauwelijks met beroepsoriëntatie in aanraking en de andere groep bewoog niet meer dan noodzakelijk was. We stelden vast dat onze school naar beide kanten een verantwoordelijkheid heeft en hebben gezocht naar een zekere samensmelting.

Dat resulteerde twee jaar geleden in de oprichting van onze TOPS klassen. TOPS staat voor "Talent Ontwikkeling Practische sectororiëntatie en Sport.

In ons lesprogramma krijgt iedere leerling in de leerjaren 1v, 1 en 2 twee lesuren per week TOPS lessen. Deze lessen bestaan o.a. uit de reeds eerder genoemde sporten en uit lessen horeca en media & vormgeving.

Mogelijk dat onze Open Dag van 1 februari aanstaande een mooie gelegenheid is om eens te komen kijken en meer te weten te komen over onze school. We heten u van 10:00 tot 14:00 uur van harte welkom.
samen een eigen wijze weg vinden