Vrijwillige ouderbijdrage

Dinsdag 5 september 2017 - Beste ouder/verzorger,
De storing voor het betalen van uw vrijwillige ouderbijdrage is zojuist verholpen. U kunt de gevraagde betalingen nu weer via ons ouderportaal voldoen. Alvast hartelijk dank.
De bedragen voor dit schooljaar zijn (anders dan in de brief stond):

samen een eigen wijze weg vinden