De Ouderraad zoekt nieuwe leden

Woensdag 16 april 2014 - De ouderraad zoekt nieuwe leden

April 2014 - De ouderraad bestaat sinds april 2012 en bestaat uit 5 ouders die 6 tot 8 keer per jaar overleg hebben met de directie van de school. Meer informatie vind je op de site van de school en op het ouderportaal.

Onze taak is tweeledig:

Formeel:
- over een aantal zaken wordt advies gevraagd aan de ouderraad en over een aantal zaken moet instemming gegeven worden door de ouderraad
Informeel:
- klankbordfunctie voor de directie van de school
- jaarlijks organiseren wij een informatiebijeenkomst voor de ouders
Per direct zijn we op zoek naar ouders die samen met de ouderraad en de school willen meedenken over diverse zaken die nu en in de toekomst spelen. Dit schooljaar staan er nog twee vergaderingen gepland. Op 13 mei en op 10 juni ’s avonds.

Omdat 3 van onze leden na volgend schooljaar aftreden (onze kinderen zijn dan schoolverlaters) zijn we op zoek naar ouders die volgend schooljaar willen meedraaien met de ouderraad om daarna het stokje van ons over te nemen.

Dus als je graag meer bij de school betrokken wilt zijn en wilt meepraten over zaken die spelen, of als je het leuk vindt om mee te organiseren, dan is de ouderraad zeker iets voor jou.

Heb je interesse, laat het ons dan via de mentor van uw kind of via Wendy van Haperen (teamleider zorg + 1v) weten. Haar e-mailadres is w.vanhaperen@rocwb.nl.

Meld je aan voor de ouderraad van De Rotonde
samen een eigen wijze weg vinden