Vuurwerkvoorlichting

Dinsdag 9 december 2014 - Medewerkers van Halt  - team Zeeland / West-Brabant zijn vandaag bij ons op school om vuurwerkvoorlichting aan onze leerlingen te geven.

Preventieve aanpak Door de directe contacten met jongeren bouwt Halt expertise op over de achtergronden en aanpak van veelvoorkomende vormen van jeugdcriminaliteit. Die ervaring vormt een belangrijk fundament voor tal van activiteiten van Halt. Voorlichting op scholen, agressie regulatie trainingen, aanpak van jeugdgroepen en opvoedingsondersteuning. Halt legt de nadruk op de keuzes die jongeren maken en hoe zij hiertoe komen. Ook de rol van ouders komt aan bod: als verantwoordelijke opvoeders en voorbeeld voor hun kinderen. 

Leerlingen zijn bewust gemaakt van de risico’s en gevolgen van onverantwoord omgaan met vuurwerk en gewezen op de overlast die het afsteken van vuurwerk kan veroorzaken. Bron: www.halt.nl/

samen een eigen wijze weg vinden