Roosters

Voortaan presenteren wij de dagroosters in de lichtkrant van Magister. In de aanduiding van de klassen zijn de letters "RB" toegevoegd. Die staan voor "Rotonde Breda". De roosterwijzigingen staan gerankschikt op klas, dus niet meer op lesuur. De afkorting van de docent is ook gewijzigd en ook dat vergt enige gewenning. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met je mentor.Klik hier voor de (dag)roosters

Klik hier voor het rooster van de toets-'week' klas 3
Klik hier voor het rooster van de toets-'week' klas 4

Verlof nodig buiten de reguliere vakanties om? Mits de aanvraag binnen de leerplichtwet valt, kunt u het verlofaanvraag downloaden en ingevuld bij ons inleveren. Wij nemen uw aanvraag dan z.s.m. in behandeling.
samen een eigen wijze weg vinden