Bovenbouw

Leerwegen in het VMBO

Hieronder volgen de drie leerwegen die de Rotonde aanbiedt, gerangschikt van meer praktijkgerichte leerwegen naar de theoretisch gerichte leerweg.

  • Basisberoepsgerichte leerweg (bbl) De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Deze leerlingen krijgen dan ook minder theoretisch gericht onderwijs en meer praktijklessen dan de kaderberoepsgerichte leerweg.
    Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid en meer praktisch dan dat van de andere leerwegen.

  • Kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) De kaderberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die door onder andere praktisch bezig te zijn theoretische kennis opdoen.

  • Theoretische leerweg (tl) De theoretische leerweg biedt leervakken op het hoogste niveau van het vmbo aan. Deze leerweg is niet gericht op een bepaalde beroepskeuze. Vandaar de benaming ‘theoretische leerweg’.

Vanaf augustus 2016 werkt De Rotonde in klas 3 en 4 (de bovenbouw) met beroepsgerichte profielen. Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit:

- algemeen vormende vakken (avo-vakken) Welk profiel je ook kiest, je krijgt Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ten minste één kunstvak. Daarbij doe je nog twee avo-vakken, die samenhangen met je profiel.  Bij De Rotonde krijgt iedereen sowieso wiskunde en kun je een keuze maken uit biologie, economie of natuurkunde (nask 1).

- het beroepsgerichte profielvak Het beroepsgerichte profielvak is een vast onderdeel binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Je leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die je nodig hebt om in een beroep of in het werkveld goed te kunnen functioneren. - beroepsgerichte keuzevakken In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kies je vier beroepsgerichte keuzevakken. Wil je meer van één vakgebied weten, dan kies je voor keuzevakken die daar dieper op ingaan. Je kunt ook kiezen voor keuzevakken die je kennis laten maken met andere werkvelden of zelfs andere sectoren.

Samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) creëren we een opleiding op maat. Naast het profiel, kies je keuzevakken om je eigen route samen te stellen. Die route bestaat altijd uit een combinatie van praktijk en theorie, van werken met je handen en je hoofd.

Je leert niet alleen op school, maar kijkt ook in de praktijk tijdens stages, bedrijfsbezoeken en gastlessen. Zo word je uitgedaagd het beste uit jezelf te halen in een vertrouwde, veilige leeromgeving.

De Rotonde biedt haar leerlingen, die een basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen, het profiel Dienstverlening en Producten aan in de bovenbouw.

Het profiel Dienstverlening en Producten is een breed oriënterend profiel. Dit profiel geeft je de mogelijkheid je keuze langer uit te stellen en je breed te oriënteren op verschillende beroepen. Door het uitvoeren van allerlei praktijkopdrachten leer je jezelf kennen, ontdek je wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat je ook nog graag zou willen doen.

Dienstverlening en Producten is niet aan één sector of werkveld gebonden. Terwijl je bezig bent leer je allerlei algemene vaardigheden die bij ieder beroep nodig zijn.

Als je het profiel Dienstverlening en Producten volgt, moet je ook examen doen in wiskunde en één van de volgende vakken: biologie, economie of natuurkunde (nask 1).


In Nederland zijn de leerlingen verplicht in 6 vakken examen te doen. Op De Rotonde hebben we ervoor gekozen om de leerlingen in 7 vakken examen te laten doen. Het 7e vak verhoogt de slagingskans. Wanneer het behalen van het diploma in het geding komt kan de leerling na het maken van de examens dit extra vak laten vallen.samen een eigen wijze weg vinden