Onze leerwegen

De onderbouw hebben we onderverdeeld in de theoretische leerweg en de KBG (Kader, Basis, Gemengd)-klassen.

In de bovenbouw van De Rotonde bieden we drie leerwegen aan:

  1. theoretische leerweg (MAVO): alleen algemene vakken
  2. kaderberoepsgerichte leerweg: algemene en beroepsgerichte vakken
  3. basisberoepsgerichte leerweg: als kaderberoepsgerichte leerweg maar op een lager niveau

Theoretische leerweg: je krijgt uitsluitend algemene vakken.

Kader- en Basisberoepsgerichte leerweg: Je kunt ervoor kiezen om de beroepsgerichte opleiding te volgen. Deze richting maakt instroom in vele richtingen in het MBO mogelijk.

samen een eigen wijze weg vinden