Leerlingenraad

De leerlingenraad praat mee over alle belangrijke zaken op jouw school en is gekozen uit en door leerlingen.

Leerlingenraad 2014-2015:

Yassmina Bellafkih
Raul Ramirez
Souffiane Elazizi
Billy van Breemen
Samantha Riemens
Albian Leerdam
Lorenzo van Schelven
Damian Hoekstra

Ondersteuning en advies:
Vanuit het team van De Rotonde: juffrouw Verheij
Vanuit de ouderraad van De Rotonde: mevrouw Wolthuis

Bijeenkomsten:

1 x per 8 weken komt de leerlingenraad bijeen in vergadering op woensdagmiddag. Per mail worden de leerlingen op de hoogte gesteld. De dag voor aanvang van de vergadering ontvangen zij een WhatsApp.

Taakverdeling:
Afgevaardigde ondernemingsraad ROC: Samantha Riemens

 

Voorzitter                                         : Samantha Riemens

Notulist                                            : Damian Hoekstra

Schoolkrant redactie                          : Lorenzo van Schelven

Open dag 2015                                  : Alle leden


Lopende zaken:

-       Verkiezingen in oktober voor de klassen 1v en 1

-       Regels en afspraken maken rond de leerlingenraad en die daarna vastleggen.

-       Promotie van de leerlingenraad binnen de Rotonde en binnen het ROC.

-       Kiezen van de voorzitter en de afgevaardigde van de studenten raad ROC.

-       Mailadressen.

-       Hoe gaat de leerlingenraad zich profileren op de open dag 2015.

-       De drie werkgroepen gaan over:

  • Groter assortiment winkeltje
  • Meer zitplaatsen in de aula
  • Buitenschoolse activiteiten
samen een eigen wijze weg vinden