Schoolregels - dit ben ik als leerling

Dit ben ik als leerling:

Op deze school hebben wij respect voor elkaar, onszelf en de spullen om ons heen.

Dit respect laat ik zien door:

 • Goed op mijn taalgebruik te letten;
 • Discriminatie en pesten achterwegen te laten;
 • Zorg te dragen voor mensen, hun spullen en mijn omgeving;
 • Mijn afspraken na te komen;
 • Mij te beheersen;
 • Bij problemen een docent op te zoeken die mij kan helpen;
 • Niet voor eigen rechter te spelen;
 • De stelregel te volgen: spreken, bespreken, afspreken, en aanspreken;Ochtend:
 •  Ik zet mijn fiets of scooter in de daarvoor bestemde rekken op slot;
 • Ik weet dat het schoolterrein geheel rookvrij is en gedraag me daar ook naar.
 • Bij binnenkomst hang ik mijn jas aan de kapstok en stop ik mijn waardevolle spullen in mijn locker;
 • Ik heb al mijn boeken en spullen bij me en mijn huiswerk voor die dag gemaakt;
 • Ik ben voor de eerste bel aanwezig en bij de tweede bel zit ik in de klas.
Telefoon:
 •  Zodra ik binnen ben zet ik mijn telefoon op stil
 • Muziek luisteren (met oordoppen) en berichten lezen en versturen doe ik altijd buiten de lessen en alleen in de aula of op het plein
 • Ik gebruik mijn telefoon alleen als dat voor de les noodzakelijk is en de docent er toestemming voor heeft gegeven.
 • Ik bel alleen buiten het gebouw, tijdens de pauzes of na schooltijd.
 • Ik maak alleen filmpjes en foto’s als mij daarom door een docent gevraagd word.
 • Een telefoonnummer dat ik gekregen heb van iemand blijft bij mij privé. Ik geef het alleen met toestemming van de eigenaar aan anderen.
 • Als mijn telefoon tijdens de les hoorbaar overgaat (dat kan ook een toon van een app o.i.d. zijn) of zichtbaar is, weet ik wat voor straf hierop staat en accepteer ik die zonder discussie.
Pauze:
 •  Tijdens de lunch ben ik in mijn mentorlokaal (behalve als ik een 4e-jaars ben) en heb ik een gezonde lunch bij me;
 • Ik eet geen chips (of gelijke producten) en drink geen energy of alcoholhoudende dranken;
 • Tijdens de pauze ben ik in de aula of op het plein;
 • Ik verlaat de kelder zo snel mogelijk;
 • In de aula zit ik alleen op de plaatsen waar dat is toegestaan;
 • Stoelen aanschuiven en rommel opruimen vind ik vanzelfsprekend;
 • Ik bied geen zaken te koop aan;
 •  Ik blijf onder schooltijd op het schoolterrein;
 • Tijdens de pauze kan ik mijn boeken wisselen voor de komende uren als ik deze in mijn kluisje heb;
 • Ik kom alleen in de lerarenkamer als mij dat gevraagd is. Ik klop dan aan en wacht totdat ik binnen gelaten word;
 • Ik laat alle ruimtes (aula, lokaal, toilet, enz.) netjes achter.Lessen:
 •  Ik ben op tijd in de les;
 • Ik heb al mijn spullen bij me;
 • Ik wacht met eten en drinken tot in de pauze;
 • Ik laat mijn pet of ander hoofddeksel in mijn kluisje;
 • Ik doe mijn kauwgom bij binnenkomst in de prullenbak;
 • Ik ben voor de les al naar het toilet geweest;
 • Ik vraag de docent vooraf om toestemming voor toiletgebruik tijdens de leswisseling;
 • Ik heb respect voor de docent en mijn medeleerlingen;
 • Als ik iets wil zeggen steek ik mijn vinger op;
 • Als mij iets gevraagd wordt, ga ik hierover geen discussie aan maar luister ik goed naar wat er gezegd wordt. Hierdoor voorkom ik conflicten;
 • Als ik niet begrepen heb waarom mij iets gevraagd word, houd ik me aan de stelregel en vraag ik rustig om uitleg. Dit doe ik op een moment dat dat ook voor de docent goed uit komt, bijvoorbeeld na de les;
 • Als ik uit de les verwijderd word, meld ik me bij lokaal 9. Na afloop van de les ga ik naar de desbetreffende docent terug en bespreek met hem de consequenties;
 • Ik weet hoe ik mij gepast moet kleden om andere leerlingen en docenten niet in verlegenheid te brengen;
 • Na mijn laatste lesuur verlaat ik binnen 15 minuten het schoolterrein. Als ik op iemand wil wachten, dan doe ik dat in alle rust buiten op een bankje of in de aula.
Tussenuren:  
 • Ik ga z.s.m. naar de aula of het plein en weet hoe ik mij daar moet gedragen;
 • Ik blijf op het schoolterrein;
 • Ik mag alleen in de aula of op het plein muziek luisteren met oordopjes.

Naast deze regels hanteert onze school algemene gedrags- en schoolregels.
samen een eigen wijze weg vinden