Beter melden

Sinds de invoering van Magister dient een leerling, die eerder ziek gemeld is, door u beter gemeld te worden. Dat doet u d.m.v. het formulier "betermelding na ziekte".

De betermelding wordt gedaan op de dag dat uw zoon of dochter weer op school is. Het formulier moet ingeleverd worden bij mevrouw Hendriks in lokaal 9.
samen een eigen wijze weg vinden