Jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente nieuwe taken voor ondersteuning van mensen die het niet alleen redden, waaronder jeugdhulp. 

Samen met vele zorg- en welzijnsorganisaties waarborgt de gemeente dat u de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig heeft. De gemeente levert de ondersteuning niet zelf, maar heeft hierover o.a. afspraken gemaakt met CJG Breda (jeugdhulp).

De veranderingen in de jeugdzorg betekenen dat de gemeente nu verantwoordelijk is voor alle vormen van preventie, jeugdhulp, jeugdreclassering en de uitvoering van maatregelen om kinderen en jeugdigen te beschermen.

De jeugdhulp is inclusief specialistische hulp, zoals geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en gesloten jeugdhulp.

Lees meer: www.breda.nl/familie-zorg-welzijn/zorg-werk-jeugd/jeugdhulp
Bron: www.breda.nl


samen een eigen wijze weg vinden