Medezeggenschap

Bij het ROC West-Brabant hebben we een centrale Medezeggenschapsraad en een aantal Deelraden. De Deelraad Medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de medewerkers van de VMBO-scholen en de Praktijkschool Breda.

De deelraad overlegt over het beleid met de algemeen directeur van deze scholen. Het gaat dan onder andere om de instituutsbegroting, kwaliteit van het onderwijs,onderwijskundige ontwikkelingen (leerwegen),taakbelasting, voorzieningen voor leerlingen en docenten, scholing van medewerkers, veiligheid, arbeidsomstandigheden, rechten en plichten van leerlingen en docenten.

De deelraad is bereikbaar via de volgende adresgegevens:
Centraal Kantoor, t.a.v. de DMR
Postbus 6956
4802 HZ Breda
tel.: 076-572 39 39 centraalkantoorbreda@rocwb.nl

CMR Het ROC West-Brabant kent ook een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). De CMR adviseert en controleert het College van bestuur. In de raad zitten gekozen medewerkers, ouders en leerlingen van de verschillende scholen. Ze hebben medezeggenschap in het beleid. Het gaat hierbij om de organisatie van het ROC, onderwijsaanbod, personeelsbeleid, scholingsbeleid, huisvesting, vakantieregeling, voorzieningen, bestedingen enzovoort. De CMR is iedere donderdag telefonisch bereikbaar op 076 - 5048000. Dagelijks bereikbaar per e-mail: cmr@rocwb.nl

 

samen een eigen wijze weg vinden