Verlof aanvragen

Een aanvraag voor bijzonder verlof, bijvoorbeeld in verband met het bijwonen van belangrijke familiegebeurtenissen, moet minstens een week van tevoren schriftelijk bij de directie van de school (via de assistent leerlingenzorg) worden ingediend.

Voor het aanvragen van verlof kunt u gebruikmaken van een formulier dat verkrijgbaar is bij de assistent leerlingenzorg in lokaal 9. U kunt het ook hier downloaden.

Actueel:
Er kan geen verlof gegeven worden voor theorielessen auto- of bromfietsrijbewijs. Dergelijke lessen dienen buiten schooltijd plaats te vinden.


samen een eigen wijze weg vinden