Te laat en ongeoorloofd verzuim

Vanaf het schooljaar 2015-2016 hanteert De Rotonde aangescherpt beleid met betrekking tot Te Laat in de les en ongeoorloofd verzuim. De school neemt deze beslissing om preventieve redenen. We beogen hiermee een betere discipline van leerlingen en de school om de aanwezigheid van leerlingen in de les te verbeteren en risico op uitval te voorkomen.

We maken hierbij gebruik van de regelgeving die in de regio wordt gehanteerd, aangevuld met regels die de school ontwikkeld heeft.

Wettelijk zijn de afspraken:

Melding bij de leerplichtambtenaar bij:

  • 12 keer te laat in het eerste lesuur van de dag.
  • 16 lesuren gemist in 4 weken
De Rotonde zal in samenwerking met de leerplichtambtenaar toezien op bovenstaande uitvoering. Tevens neemt De Rotonde interne maatregelen om leerlingen al op een eerder tijdstip te confronteren met sancties.

Te Laat in de les:

  • Bij 3 x te laat in de les of niet in de les (ongeacht welk lesuur): 1 week vroeg melden* bij de balie (8.15 uur) en worden ouders/verzorgers schriftelijk (incl. status) in kennis gesteld door de assistent leerlingenzorg. Deze zorgt ook voor communicatie naar de mentor en de balie. Melding in LVS door assistent Leerlingenzorg.

  • Bij 6 x te laat in de les of niet in de les(ongeacht welk lesuur): 1 week vroeg melden* (8.15 uur) en afmelden (30 minuten na lestijd) en worden ouders/verzorgers/Mentor/LPA (preventief) schriftelijk (incl. status) in kennis gesteld door de assistent leerlingenzorg. Deze zorgt ook voor communicatie naar de balie. Mentor spreekt de leerling over het verzuim (korte notitie in LVS door mentor).

  • Bij 10 x te laat in de les of niet in de les(ongeacht welk lesuur): 1 week vroeg melden* (8.15 uur) en afmelden (30 minuten na lestijd) en worden ouders/verzorgers/mentor/LPA schriftelijk (incl. status) in kennis gesteld door de assistent leerlingenzorg. Deze zorgt ook voor communicatie naar de balie. De Leerplichtambtenaar zal een preventief (waarschuwingsgesprek-)gesprek voeren met de leerling. Mentor spreekt de leerling over het verzuim (korte notitie in LVS).

Bij de wettelijke overtredingen (zie boven) wordt wederom melding gemaakt bij de ouders/verzorgers/mentor/LPA. De leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd en verzocht handelend op te treden. De assistent leerlingenzorg maakt notitie in LVS.

De samenwerking met de leerplichtambtenaar wordt besproken en er volgt afstemming over de aanwezigheid op de school i.v.m. de preventieve gesprekken.

* Bij leerlingen die van ver moeten komen, kan bij hoge uitzondering de afspraak gemaakt worden dat de leerling zich 45 minuten na zijn laatste lesuur afmeldt. Bij leerlingen die met taxivervoer naar de school komen, zal een afspraak over een werkstuk gemaakt worden.

M. Nobelen,
directeur
 
samen een eigen wijze weg vinden