Keurmerk veilige school

Jaarlijks worden deze scholen gecontroleerd op onderhoud en veiligheid van inbraak en brandmeldsystemen en wordt tevens gecontroleerd of alle onderhoud en controles op het gebied van brandveiligheid, legionella, gymzalen, klimwanden, gereedschappen en machines zijn uitgevoerd.

Ook dit jaar zijn we daar weer in geslaagd!

 

                       

samen een eigen wijze weg vinden