Observatieklas

Sinds 2010 is De Rotonde aangewezen als Plusvoorziening in deze regio. Onderdeel van de Plusvoorziening vormt de Observatieklas. Hierin komen jongeren terecht met problemen waarbij de school waar deze leerling vandaan komt, geen mogelijkheden heeft om hem/haar hierbij te helpen.

De Observatieklas heeft een wisselende samenstelling van jongeren die tijdens hun schooltijd worden geobserveerd, zodat de problematiek per leerling duidelijk wordt en hierop ingespeeld kan worden. Het streefdoel van de Observatieklas is dat de jongere zijn/haar leven weer op de rit krijgt zodat het (op termijn) halen van een startkwalificatie mogelijk is.

De leerlingen worden na observatie en advies naar een passende plaats op een van de scholen voor VO in de regio Breda e.o. toegeleid. In het geval dat onderwijs niet op de voorgrond kan komen, vindt de toeleiding plaats naar een passende voorziening in de jeugdhulpverlening of arbeid.

Klik hier voor de folder van De Observatieklas.

 

samen een eigen wijze weg vinden