Onze organisatie

De mentor is het directe aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega's.

Naast speciaal opgeleide mentoren werken er binnen De Rotonde ook andere deskundigen, zoals een psycholoog, maatschappelijk deskundige, logopediste, orthopedagogen, remedial teachers, persoonlijk begeleiders en specialistische trainers.

Directie:
Dhr. M. Nobelen, directeur
Dhr. E. Romers, teamleider onderwijs
Mevr. W. van Haperen, teamleider ondersteuning 

Stafdocenten:
Dhr. R. Coblens
Dhr. G van Diepen
Mevr. C. Groenhout
Mevr. K. Kelderman
Mevr. L. van Kempen
Mevr. M. Meeuwissen
Dhr. M. Schouten

Stafmedewerker:
Mevr. E. Fleskens

Leerjaarcoördinatoren:
Mevr. F. van Dijck, team klas 1v
Mevr. J. de Vos, team klas 1
Mevr. L. van Kempen, team klas 2
Dhr. J. van Poppel, team klas 3
Mevr. M. Meeuwissen, team klas 4

Onze contactgegevens:
Groene Woud 2
4834BC Breda
T. 076-5218268
E. derotonde@rocwb.nl

Onze vestiging wordt ondersteund door een aantal stafdiensten, die deels gehuisvest zijn op het Centraal Kantoor in Breda. Hier zit ook de algemene directie.

Algemeen directeur vmbo:
Dhr. R. Palmen
Directiesecretaresse:
Mevr. P. Voermans

De Rotonde is onderdeel van ROC West-Brabant. Klik hier voor het organogram.samen een eigen wijze weg vinden