Transfercoach

Om de overstap naar het MBO te vergemakkelijken, houden we sommige leerlingen nog een tijdje "aan het handje". Dat wordt gedaan door onze transfercoaches: docenten, die begeleiding geven aan leerlingen die hun VMBO-diploma hebben behaald en net aan een MBO-opleiding zijn begonnen.

De begeleiding bestaat uit coachings- en voortgangsgesprekken met zowel de leerling als met de begeleiders van de MBO-opleiding: de trajectbegeleider, de zorgcoördinator en/of mentor. Het voordeel van de inzet van begeleiding vanuit de VMBO-school is dat de situatie van de leerling bekend is. Informatie over de leerling kan de transfercoach altijd terugvinden op de VMBO-school, hij/zij weet vaak wat werkt. Daarnaast wordt het contact met de ouders doorgezet. Transfercoach Vicky de Jager: "Voor de ouders is het contact heel fijn omdat de terugkoppeling over de voortgang van hun zoon/dochter op het MBO gewoonlijk een stuk minder frequent is dan zij gewend zijn van de VMBO-school".De transfercoaches worden gesubsidieerd vanuit het OCW-project "Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten". Op school is een folder over de Transfercoaches beschikbaar die u kunt opvragen bij mevrouw Vicky de Jager. Dat kan via het schoolnummer of per e-mail: v.dejager@rocwb.nl

 

samen een eigen wijze weg vinden